Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on Heinäveden lavatanssijoiden henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.10.2018.

1. Rekisteriä pitää
Heinäveden lavatanssijat
Heinäveden Hyrske ry (0226012-1)

2. Rekisteristä vastaa
Sari Turunen
sariturunen@windowslive.com
045 2628561

3. Rekisterin nimi
Heinäveden lavatanssijoiden jäsenrekisteri.

4. Mihin tarkoitukseen tietojani käytetään
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
-rekisterinpitäjän oikeutettu etu jäsenyyden todentamiseksi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lavatanssiin liittyvistä asioista tiedottaminen, sekä yhteydenpito jäseniin.

5.Mitä tietoja minusta kerätään
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: jäsenen nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), jäsenen rekisterin ylläpitäjälle toimittama kuva jäsenkorttia varten, sekä tieto jäsenyyden voimassaoloajasta.

6. Miten kauan tietoja säilytetään
Tietoja säilytetään niin kauan kun jäsen on jäsenenä Heinäveden lavatanssijoissa, ja kun on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteutumiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

7. Mitä oikeuksia minulla on tietojen suhteen
Jäsenen oikeutena on tietojen
-tarkastusoikeus
-oikaisuoikeus
-poisto-oikeus
-käsittelyn rajoittamisoikeus
Pyyntö näistä tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

8. Mistä tiedot on saatu
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm. jäsenilmoittautumislomakkeella, viestitse, sähköpostitse, www-sivujen kautta, puhelimella, suullisesti sekä sosiaalisen median palvelujen kautta, joiden avulla henkilö ilmoittautuu jäseneksi.

9. Kenelle tietojani luovutetaan
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista ainoastaan silloin ja ainoastaan siltä osin kun siitä on jäsenen kanssa sovittu.

10. Miten rekisterin tietoja käsitellään
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden seuran johtohenkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.